Gespecialiseerde Fysiotherapie aan huis voor inwoners van Dordrecht in de leeftijd van 55 jaar en ouder


De buitenpraktijk
Cliënten die niet naar de praktijk kunnen komen, worden aan huis behandeld. We noemen dit de buitenpraktijk.
Verzorgingsgebied
De buitenpraktijk omvat geheel Dordrecht.

Fysiotherapeuten
Anja Dingemans en Lisanne Venema zijn verantwoordelijk voor de buitenpraktijk.

Voorgeschreven door arts
Aan huis behandeling kan alleen wanneer dit door de arts is voorgeschreven.
Een reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de patiënt net uit het ziekenhuis ontslagen is, rolstoel gebonden is, bedlegerig is, of bijvoorbeeld vanwege de leeftijd niet meer in staat is de praktijk te bereiken.
Het aan huis behandelen heeft zijn voor- en nadelen. Wij bespreken met u de beperkingen en voordelen die deze mogelijkheid u kan bieden.

Actief beleid
Het actieve beleid wij voeren is erop gericht om, zo mogelijk, de behandeling van onze cliënten weer op de praktijk te kunnen voortzetten.