Ergotherapie078

Vitaliz werkt in Dordrecht samen met verschillende zorgprofessionals. Voor ergotherapie werken wij bij voorkeur samen met Ergotherapie078.

Thuis in Zelfstandigheid

Ergotherapie078 richt zich op volwassenen die problemen ervaren bij dagelijks handelen.

Zij zijn geschoold in het onderzoeken en behandelen van cognitieve en lichamelijke problemen die u daarbij kunt ervaren. Zo nodig adviseren zij u over hulpmiddelen of aanpassingen en begeleiden zij u bij een eventuele vergoedingsprocedure.

Ergotherapie078 gaat uit van mogelijkheden en zoekt vooral naar praktische oplossingen zodat u veilig en zelfstandig kunt functioneren.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: advies over woningaanpassingen of hulpmiddelen, zoals een hoog/laag bed, rolstoel of aangepast bestek. Maar ook is er volop aandacht voor het voorkomen van vallen, het aanleren van een andere manier om boodschappen te doen of te leren schrijven met verminderde handfunctie.

Meer informatie

Meer informatie? www.ergotherapie078.nl