Fysiotherapie is een middel. Vitaliteit is het doel. Want vitaliteit is de basis voor een fijn en plezierig leven.
Met een betere vitaliteit beweegt u gemakkelijker. Zo voorkomt u klachten en blessures. U blijft zo langer zelfstandig functioneren, waardoor u ook meer regelmatig gaat bewegen.
En zo is de cirkel rond. De naam van onze organisatie is daarom ook zo sterk aan vitaliteit verbonden.

Veel van onze cliënten hebben een hoge leeftijd, zijn kwetsbaar en hebben te maken met complexe gezondheidsproblematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Parkinson, COPD, artrose, een gebroken heup, amputatie, een beroerte of dementie. Problematieken die u kunnen beperken in het dagelijks leven. Juist wanneer u een combinatie van verschillende ziektebeelden heeft kunt u volop profiteren van onze mogelijkheden voor fysiotherapie.

Daarnaast helpen wij u graag om te revalideren na een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld als gevolg van een operatie aan bijvoorbeeld een (nieuwe) heup of knie.
Naast fysiotherapie, manuele therapie en geriatrische fysiotherapie levert Vitaliz allerlei aanvullende diensten. Niet alleen aan u, maar ook aan uw verzorgenden en mantelzorger(s).


met allemaal meer dan 30 jaar ervaring in de specialisatie voor het behandelen van cliënten in de leeftijd van 55 jaar en ouder

4 Locaties

Vitaliz is gevestigd op 4 locaties in Dordrecht

Behandeling desgewenst aan huis

Samenwerking
Vitaliz werkt samen met andere zorgverleners (zoals huisarts, specialist, ergotherapeut, pedicure, wijkverpleging) daarmee verhogen we de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de zorg die u nodig heeft. In die samenwerking zorgen we inzicht in elkaars deskundigheid en werkwijze waardoor we informatie over uw behandeling beter op elkaar kunnen afstemmen.