Samenwerking

Vitaliz werkt samen met andere zorgverleners (zoals huisarts, specialist, ergotherapeut, pedicure, wijkverpleging) daarmee verhogen we de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de zorg die u nodig heeft. In die samenwerking zorgen we inzicht in elkaars deskundigheid en werkwijze waardoor we informatie over uw behandeling beter op elkaar kunnen afstemmen.